Krótka historia szachów

Szachy to chyba jedna z najbardziej popularnych gier planszowych. Prawie każdy nawet jeśli nie zna zasad rozgrywki, kojarzy charakterystyczną szachownicę i piony. Rekreacyjna dla wielu rozgrywka jest uznana oficjalnie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako dyscyplina sportu. Jaka jest jednak historia szachów i skąd pochodzą?

Droga z Indii do Europy

Wiele osób uznaje Indie jako miejsce narodzin znanych nam dziś szachów. To właśnie tutaj narodziła się gra czaturanga. Rozgrywano ją na znanej nam dziś biało-czarnej planszy, używając pionów reprezentujących części armii indyjskiej. Można było więc spotkać tu podobizny słoni, rydwanów oraz żołnierzy, zarówno konnych jak i pieszych. Główną różnicą było dodatkowe użycie kostki, która decydowała o tym którą z pionów możliwy będzie następny ruch.

Z Indii gra zawędrowała następnie do Persji, gdzie zaczęła rozprzestrzeniać się pod koniec Vi wieku naszej ery. Przez lata powstawały nowe odmiany gry jak czatrang czy szatrandż. To właśnie tutaj porzucono użycie kostki i losowego wyboru figury. Następnie z czasem gra zaczęła pojawiać się w Europie, gdzie przeszła kolejne zmiany. Europejczycy wprowadzili nowe zasady, dotyczące głównie zasad poruszania się bierkami. Wprowadzono dodatkowo nowe możliwości jak roszada czy mat.

Złota era szachów

Z czasem nowa gra przenosiła się z Południa Europy- początkowo z Sycylii do Włoch i Hiszpanii, aż dotarła do głębi kontynentu. Na przełomie X i XI wieku szachy były już znane we Francji, Niemczech, Skandynawii i Anglii. Również Czesi nie pozostawali w tyle, dzięki kontaktom z włoskimi kupcami. Wschód Europy w sporej części poznawał szachy jeszcze wcześniej. Prawdopodobniej już w VIII wieku na Rusi prowadzono rozgrywki szachowe, które dotarły na te tereny z Iranu i Azji środkowej.

Okres renesansu w Europie był czasem rozwoju dla całego kontynentu. Oprócz sztuki, także szachy przeżywały okres największego rozkwitu. Pisano podręczniki nauczające zasad gry, gracze zrzeszali się w towarzystwach i klubach szachowych. Możliwe. Było także organizowanie pierwszych turniejów szachowych i pomniejszych meczy.